Organizing committee

prof. Bogusława Drelich-Skulska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Anna H. Jankowiak
Koordynator Konferencji

dr  Karolina Łopacińska
Koordynator Konferencji

dr Szymon Mazurek
mgr Anna Kuropka-Bułkowska