Kategoria: Artykuły

Stan zaawansowania integracji w ramach ASEAN a stosunki z UE

Stan zaawansowania integracji w ramach ASEAN a stosunki z UE

prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Fragment artykułu zgłoszonego na konferencję pt. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, która odbyła się 26 listopada 2008 r. na...

Powiązania sieciowe przedsiębiorstw w regionie Azji i Pacyfiku

Powiązania sieciowe przedsiębiorstw w regionie Azji i Pacyfiku

dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. UE Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Fragment artykułu zgłoszonego na konferencję pt. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, która odbyła się 26 listopada 2008 r....

Nowy regionalizm azjatycki z perspektywy ASEAN

Nowy regionalizm azjatycki z perspektywy ASEAN

dr hab. Ewa Oziewicz, prof. UG Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gdański Fragment artykułu zgłoszonego na konferencję pt. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, która odbyła się 26 listopada 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym...

Giełdy papierów wartościowych w regionie Azji i Pacyfiku

Giełdy papierów wartościowych w regionie Azji i Pacyfiku

dr Szymon Mazurek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Fragment artykułu zgłoszonego na konferencję pt. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, która odbyła się 26 listopada 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym...

Znaczenie ekonomiczne Hongkongu w regionie Azji i Pacyfiku

Znaczenie ekonomiczne Hongkongu w regionie Azji i Pacyfiku

mgr Anna Jankowiak Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Fragment artykułu zgłoszonego na konferencję pt. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, która odbyła się 26 listopada 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym...