I conference (2008)

I Konferencja pt. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku odbyła się 26 listopada 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Program konferencji

9:30 Otwarcie Konferencji

JM Rektor UE: prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor
Kierownik Konferencji: dr hab. Bogusława Drelich–Skulska, prof. UE

10:00 – 12:00 I Sesja Plenarna – tezy referatów oraz dyskusja

 1. Ewa Oziewicz: Nowy regionalizm azjatycki z perspektywy ASEAN
 2. Katarzyna Żukrowska: Stan zaawansowania integracji w ramach ASEAN a stosunki z UE
 3. Beata Stoczyńska: ASEM – nowe narzędzie polityki zagranicznej Polski wobec Azji
 4. Małgorzata Pietrasiak: ASEAN – 6 i ASEAN – 4 : problemy na drodze do integracji regionu Azji Południowo-Wschodniej

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:15 II Sesja Plenarna – tezy referatów oraz dyskusja

 1. Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny procesów integracyjnych w Azji Południowo – Wschodniej
 2. Bogusława Drelich–Skulska: Powiązania sieciowe przedsiębiorstw w regionie Azji i Pacyfiku
 3. Tadeusz Sporek: Społeczne problemy współczesnego świata 4. – dylematy ochrony środowiska
 4. Mariusz Szuster: Przesłanki lokalizacji produkcji w krajach azjatyckich

14:15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

14:30 Lunch

Lista artykułów

 1. Małgorzata Bartosik-Purgat: Kultura i konsument w świetle procesów globalnego rynku
 2. Bogusław Bembenek: Japońskie grupy keiretsu w świetle koncepcji kapitału społecznego
 3. Sebastian Bobowski, Marcin Haberla: Indie – narodziny drugiego azjatyckiego giganta?
 4. Jarosław Brach: Zagrożenie ze strony chińskich i hinduskich producentów ciężarówek dla dotychczasowych, głównie europejskich liderów
 5. Anna Całek: Perspektywy rozwoju gospodarczego mikropaństw Południowego Pacyfiku w ramach ugrupowania integracyjnego SPARTECA
 6. Małgorzata Domiter: Znaczenie polityki handlowej Japonii dla jej dominującej pozycji w regionie Azji i Pacyfiku
 7. Sebastian Domżalski: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce Malezji na tle państw Azji Południowo-Wschodniej
 8. Małgorzata Dziembała: Stosunki gospodarcze i polityczne Unii Europejskiej z krajami ASEAN na początku XXI wieku
 9. Łukasz Fijałkowski: Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo – Wschodniej. Idea Wspólnoty ASEAN w świetle koncepcji wspólnot bezpieczeństwa
 10. Anna Jankowiak: Znaczenie ekonomiczne Hongkongu w regionie Azji i Pacyfiku
 11. Karolina Klecha-Tylec: Wschodni Obszar Wzrostu ASEAN jako przykład współpracy subregionalnej
 12. Aleksandra Kuźmińska: Brand China – wizerunek Chin w świecie w świetle rankingu Anholt Nation Brands Index
 13. Paweł Łyszczak: Rywalizacja o zasoby surowców energetycznych w basenie Morza Południowochińskiego
 14. Szymon Mazurek: Giełdy papierów wartościowych w regionie Azji i Pacyfiku
 15. Katarzyna A. Nawrot: Proces integracji regionalnej państw ASEAN
 16. Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny procesów integracyjnych w Azji Południowo – Wschodniej
 17. Ewa Oziewicz: Nowy regionalizm azjatycki z perspektywy ASEAN
 18. Edyta Pawlak: Liberalizacja handlu jako czynnik rozwoju ugrupowań integracyjnych rejonu Azji i Pacyfiku
 19. Iwona Pawlas: Azja jako obszar funkcjonowania korporacji transnarodowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej
 20. Małgorzata Pietrasiak: ASEAN – 6 i ASEAN – 4: problemy na drodze do integracji regionu Azji Południowo-Wschodniej
 21. Elżbieta Pleśniak: Usługi outsourcingowe w Indiach
 22. Bogusława Drelich- Skulska: Powiązania sieciowe przedsiębiorstw w regionie Azji i Pacyfiku
 23. Tadeusz Sporek: Społeczne problemy współczesnego świata – dylematy ochrony środowiska
 24. Patrycja Stermach: Ocena ryzyka kraju państw ASEAN w oparciu o The Country Risk Classification Method (Metoda klasyfikacji ryzyka kraju) – CRCM
 25. Mariusz Szuster: Przesłanki lokalizacji produkcji w krajach azjatyckich
 26. Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej– geneza, przejawy, skutki, perspektywy
 27. Monika Wyrzykowska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach a bezpośrednie inwestycje Chińskiej Republiki Ludowej – najnowsze trendy i perspektywy
 28. Krystyna Żołądkiewicz: Integracja ekonomiczna w regonie Pacyfiku na przykładzie Strefy Wolnego Handlu Australii i Nowej Zelandii
 29. Katarzyna Żukrowska: Stan zaawansowania integracji w ramach ASEAN a stosunki z UE