Publikacje

Publikacje

Clusters,Networks and Markets in the Asia-Pacific Region

Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region
Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Bogusława Skulska (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7695-358-8
Liczba stron: 168
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region

Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region
Bogusława Skulska, Przemysław Skulski (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7695-314-4
Liczba stron: 173
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

Innovation Sources of Economies in Eastern Asia

Innovation Sources of Economies in Eastern Asia
Bogusława Skulska, Anna H. Jankowiak (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7695-210-9
Liczba stron: 226
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region

Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region
Przemysław Skulski (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7695-214-7
Liczba stron: 183
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems

Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems
Przemysław Skulski (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7695-130-0
Liczba stron: 229
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

Faces of Competitiveness in Asia Pacific

Faces of Competitiveness in Asia Pacific
Bogusława Skulska, Anna H. Jankowiak (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7695-126-3
Liczba stron: 203
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

PN 134 Economics 8. Asian Studies

PN 134 Economics 8. Asian Studies
Bogusława Skulska (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2010
ISSN: 1899-3192 2080-5977
Liczba stron: 224
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

Asia - Europe. Partnership or Rivalry?

Asia-Europe. Partnership or Rivalry?
Bogusława Skulska (ed.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7695-007-5
Liczba stron: 446
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji

Bezpieczenstwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia
Bogusława Skulska, Przemysław Skulski (red.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7695-032-7
Liczba stron: 342
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

prace naukowe UE Wrocław

PN 67 Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?
Bogusława Skulska (red.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-7011-989-8
Liczba stron: 392
Format: B5

Zobacz spis treści.

 

 

Biznes Azja Pacyfik

Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku
Bogusława Skulska (red.)

Wydawnictwo: Adam Marszałek
Rok wydania: 2009
ISSN: 978-83-7441-842-3
Liczba stron: 460

Zrozumienie złożonej natury biznesu międzynarodowego, który będzie realizowany w krajach badanego regionu, wymaga szczegółowych studiów i analiz wzorców oraz powiązań właściwych każdemu z wymienionych zjawisk (domen). Autorzy niniejszej publikacji proponują przeprowadzenie analizy rynków lokalnych regionu Azji i Pacyfiku z perspektywy menedżera, który, jeśli chce realizować transakcje zagraniczne, musi rozpoznać lokalne środowisko biznesowe, poznać zróżnicowane uwarunkowania oraz wybrać odpowiednią formę działalności uwzględniającą wszystkie ograniczenia. Tak określonemu zamierzeniu została podporządkowana struktura książki, na którą (oprócz wstępu) składa się siedem logicznie powiązanych ze sobą rozdziałów.

prace naukowe UE Wrocław

PN 28 Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze 19. Studia azjatyckie
Bogusława Drelich-Skulska (red.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2008
ISSN: 1899-3192
Liczba stron: 258
Format: B5

Niniejszy, pierwszy zeszyt Studiów Azjatyckich jest poświęcony problemom politycznym,
gospodarczym i społecznym zachodzącym w regionie Azji i Pacyfiku. Dwudziestu trzech autorów – o zróżnicowanych zainteresowaniach i doświadczeniach
badawczych – prezentuje wyniki swoich badań w kilku blokach tematycznych. Znajdujemy tutaj artykuły poświęcone różnym aspektom integracji gospodarczej i jej uwarunkowaniom, a także kierunkom polityki gospodarczej prowadzonej przez wybrane kraje regionu Azji i Pacyfiku. Zobacz spis treści.

 

 

prace naukowe UE Wrocław

Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku
Bogusława Drelich-Skulska (red.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2008
ISSN: 1899-3192
Liczba stron: 327
Format: B5

Publikacja zawiera artykuły zgłoszone na I Konferencję pt. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, która odbyła się 26 listopada 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 

 

Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu

Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu
Bogusława Drelich-Skulska (red.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-7011-864-8
Liczba stron: 305
Format: B5

Procesy globalizacji i regionalizacji obserwowane we współczesnej
gospodarce światowej spowodowały, iż współpraca ekonomiczna podejmowana
w różnych regionach świata na przełomie XX i XXI wieku nabrała
niespotykanego dotąd tępa. Obszar Azji i Pacyfiku jest niewątpliwie
przykładem realizacji idei otwartego regionalizmu, która pozwoliła
włączyć się do współpracy międzynarodowej wielu krajom znajdującym się
na różnym poziomie rozwoju i dokonać głębokich pozytywnych zmian w ich
gospodarkach i społeczeństwach. Zawarty w monografii materiał
faktograficzny i statystyczny może byc przydatny w prowadzeniu
seminariów i warsztatów z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych, integracji gospodarczej lub innych przedmiotów
specjalizacyjnych na uczelniach ekonomicznych oraz uniwersyteckich.